HOW TO PREP FOR YOUR

LASH APPOINTMENT

REMOVE YOUR CONTACT LENSES

Bring your contact lens case and solution, wearing contact lenses while applying extensions is a safety concern. Once lashes have been applied, you can put your contact lenses back in.

REMOVE ALL EYE MAKEUP

Avoid wearing mascara, eyeliner, or any eye makeup to your appointment. Your Lash Technician will have makeup remover on site; however, removing eye makeup on site can be time consuming and can cut into your eyelash extensions application time.

AVOID CAFFEINE

Caffeine can cause jitters, which may prevent you from staying still and relaxed during your appointment. Try to refrain from caffeine before your eyelash appointment.

SHOWER BEFORE

 

Showering before your lash appointment is highly recommended because the adhesive has to cure for the next 24 hours after applied. Please note during the 23-hour period, steam and moisture from the shower is not ideal for your freshly applied eyelash extensions.

Frequently asked questions

Hoe verloopt het stageproces?


Je meldt je aan door het online sollicitatieformulier voor stagiairs in te vullen.

Langdurige stagiairs worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de stagecoördinator van Ter Heide. Na een positieve kennismaking mag je op gesprek in de leefgroep of dienst waar je mogelijk stage zal lopen. Je krijgt hierbij de mogelijkheid om een dag proef te draaien om te zien of er een match is met de doelgroep. Na een positieve evaluatie krijg je een definitieve stageplek toegekend en word je stage administratief afgehandeld.
Welke documenten moet ik invullen voor ik mijn stage kan starten?


Je vult de stageovereenkomst in. Deze wordt ondertekend door de stagiair, de school en de stageplek. Je krijgt de werkpostfiche en risicoanalyse voor stagiairs en het arbeidsregelement. Je ondertekent de vertrouwelijkheidsovereenkomst. Je gaat op arbeidsgeneeskundig onderzoek en krijgt een arbeidsgeneeskundig attest van de dokter. Je vraagt een attest op voor bewijs van goed gedrag en zeden (model 2) via de gemeente waarin je woont.
Voor welke opleidingen voorziet Ter Heide stageplaatsen?


Ter Heide biedt stageplaatsen aan studenten van verschillende opleidingen, waaronder (maar niet uitsluitend):

 • Jeugd- en gehandicaptenzorg
 • Orthopedagogie
 • Kinesitherapie
 • Verpleegkunde
 • Thuis- & bejaardenzorg
 • Gezondheids- & welzijnswetenschappen
 • Kinderzorg
 • Voedings- & dieetkunde
 • Ergotherapie
 • Keuken
 • Verzorging
 • Groendienst
 • Maatschappelijk werk
 • Diverse opleidingen De Wissel
 • Diverse opleidingen Liv aan het werk
Waarom kan ik niet altijd zelf kiezen in welke campus ik stage loop?


In Ter Heide loopt een groot aantal studenten stage in de vier campussen van Ter Heide. Op basis van de opleiding die je volgt, de daarbij aansluitende doelgroep (medische groep, GES-groep …) en jouw woonplaats doen we steeds ons best om de meest geschikte stageplek voor jou te vinden. We houden hierbij rekening met een aantal praktische bezwaren (vb. er kunnen geraken met het openbaar vervoer) en jouw voorkeur. Natuurlijk is onze organisatie ook op een bepaalde manier georganiseerd. Als je bijvoorbeeld in Tongeren woont, maar enkel stage wil doen in een leefgroep met minderjarigen, kunnen wij je geen stageplek in campus Tongeren aanbieden. Indien alle stageplekken in een bepaalde campus al zijn ingevuld, kunnen we jammer genoeg ook geen extra opening creëren. Om je de best mogelijke begeleiding te kunnen bieden, is het aantal stageplaatsen per campus beperkt. Geef in je stageaanvraag dus duidelijk aan of er dingen zijn waar wij rekening mee moeten houden bij het toekennen van jouw stageplek. Als je hier nog vragen over hebt, kan je steeds contact opnemen met stagiairs@terheide.be.